DISCLAIMERS & COPYRIGHT

PASTABA. Šiame bloge pateikiama nuomonė ekonomikos, politikos, filosofijos, laisvalaikio ir finansų klausimais paprastai atspindi tik nuolat be atskiro įspėjimo besikeičiančią subjektyvią autorių nuomonę, ir nėra skirta skaitytojų pasirinkimo, už ką balsuoti rinkimuose, kur studijuoti, į ką investuoti ir kokios muzikos klausytis procesui. Egzistuoja reikšminga rizika, kad autorų nuomonė aptariamais klausimais susiformavo jiems investavus nepakankamą atitinkamai nuomonei susidaryti materialinių ir laiko resursų kiekį, autoriai galėjo būti veikiami neigiamų aplinkos ir vidaus faktorių, įskaitant, bet neapsiribojant per garsios muzikos ar eismo gatvėje sukeltais audio trikdžiais ir fiziologinėmis reakcijomis, sukeltomis nepakankamu vitaminų ir E-priedų kiekiu racione.

(C) Visos teisės saugomos