2010 m. sausio 17 d., sekmadienis

Sekmadienio skaitiniai: rinkos keliai nežinomi

Pasaulyje pilna netikėlių, atvirai netikinčių rinkos dalyvių racionalumu ir rinkų efektyvumu, bet slapta vis tiek naudojančių portfelio sudarymo ir aktyvų vertės apskaičiavimo modelius, kurie veikia tik tol, kol galioja racionalumo ir efektyvumo prielaidos. Bet dar blogiau, kai dori tikratikiai ima abejoti, ar tuo arba anuo atveju rinka pasielgė racionaliai. Štai B.Kaplanas suabejojo, ar į Niksono laikų kainų reguliavimo įvedimą rinka pagrįstai sureagavo teigiamai. Galbūt tada kainų ir atlyginimų reguliavimas padėjo susilpninti profsąjungų monopolį. Galbūt svarbus buvo ženklas apie vyriausybės ryžtą imtis permainų. Jūs to dažnai nežinote, ir rinka irgi ne visada žino, bet rinka visada žino geriau už jus, nes jūs esate tik maža rinkos dalis. Sakau jums: net jei norisi abejoti, neabejokite.

1 komentaras: