2009 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis

Ar akcijų rinka pranašauja krizės pabaigą Lietuvoje?

AKCIJŲ RINKA IR LIETUVOS EKONOMINĖS PERSPEKTYVOS

Mūsų prognozės apie ekonomikos poveikį Lietuvos akcijų rinkos perspektyvoms yra konfidenciali informacija, bet užtatai galiu atskleisti atvirkštinę analizę - ką dabartinė Lietuvos akcijų rinkos situacija sako apie prognozuojamą krizės pabaigą.

Fundamentali analizė
Fundamentaliai akcijų rinkos būklei įvertinti gerai tinka Shillerio PE10 rodiklis. Petras Kudaras paskelbė Lietuvos akcijų rinkos PE10 rodiklius. Oficialaus sąrašo akcijų nesvertinis PE10 vidurkis yra 25.26, o mediana yra 20.24. Konservatyvumo tikslais tolesnėje analizėje naudosime medianą. Pagal G-8 ekonominę statistiką nuo 1947 metų sukalibravome ekonometrinį modelį, kuris pagal PE10 rodiklį suteikia realaus BVP augimo po keturių ketvirčių įvertį. Modelio rezultatas yra, kad 2010 metų trečiojo ketvirčio Lietuvos realaus BVP augimo prognozė yra 2.683%. Kaipo trečiojo pasaulio ekonomika Lietuva turi aukštesnį ilgalaikio laikotarpio potencialą lyginant su G-8 šalimis, tai į rinkos vertę gali būti įkalkuliuoti likę euroatlantinės integracijos uždaviniai, todėl ekonometrinio modelio indikuojami ekonomikos augimo tempai gali vėluoti vienu ketvirčiu.

Techninė analizė
Treideriams gerai žinoma, kad techninė analizė gali pagelbėti nustatant akcijų rinkos trendą ir jo lūžio taškus. Mažiau žinoma, kad kai kurios techninės akcijų rinkos konfigūracijos bukvaliai pasako ir ekonomikos trendo pokyčius. Šiuo metu OMX Vilnius indekso trijų mėnesių grafikas aiškiai parodo vieną tokią gerai žinomą konfigūraciją, ją identifikuoti paliksime blogo komentatoriams.


Copyright Amangeldy Nyazoff Alternative Asset Mgmt LP Bermuda 2009

1 komentaras: