2010 m. kovo 25 d., ketvirtadienis

Apie seksą, karą ir taiką

Yra žinoma atvejų, kai seksas pavadinime buvo naudojamas tik vaikantis pigaus populiarumo, bet šį kartą aš rimtai. Evoliucine biologija besidomintis žurnalistas T.Haydenas ir karo nusiaubtose šalyse jau keliasdešimt metų savanoriu dirbantis gydytojas ginekologas M.Potts nelabai seniai parašė knygą Sex and War, apie kurią T.Haydenas pasakoja čia.

Pagrindinė knygos mintis - kad vyrai turi įgimtą polinkį kariauti, kuris labiausiai pasireiškia jauniems vyrams, nes yra susijęs su seksualumu. Tai labai panašu į R.Wranghamo knygą Demonic males, apie kurią rašiau čia, tad nenuostabu, kad be istorijos, mitologijos ir kitų dalykų, T.Haydenas su bendraautoriumi remiasi ir R.Wranghamo teorijomis. Kaip sako T.Haydeno pašnekovas J.Horganas, jas atrodo pastebėjo ir JAV prezidentas B.Obama (t.y. jo kalbų rašytojai), neseniai gana drąsiai pareiškęs, kad karas yra toks pat senas, kaip ir žmonija. Knygos Sex and War autoriai pabrėžia, kad kuo geriau žmonės supras karo priežastis, tuo lengviau bus jo išvengti. Jų pasiūlymai, kaip siekti taikos, yra tokie:
1. Būtina karo sąlyga - žmonių pasidalinimas į "mus" ir "juos". Be to, "jie" turi būti nelaikomi žmonėmis, o tai lengviausia tada, kai jų nepažįsti. Dėl to vienas svarbiausių dalykų siekiant taikos - kuo įvairesnių žmonių bendravimas, įskaitant moksleivių ir studentų apsikeitimo programas, televiziją, kiną, ir aišku internetą.
2. Karas mažiau tikėtinas, kai valstybės valdymo aparate daug moterų (kurios neturi įgimto karingumo). Dėl to siekiant taikos svarbu, kad moterų teisės nebūtų varžomos.
3. Karo tikimybė tuo didesnė, kuo didesnė vyrų dalis yra nuo 18 iki 34 metų amžiaus. Kitaip sakant, kuo sparčiau auga gyventojų skaičius, tuo didesnė karo tikimybė. Dėl to taikai svarbu riboti gyventojų skaičiaus augimą, visų pirma ginant moterų teises ir vietoj maisto Afganistane mėtant iš lėktuvų prezervatyvus.
4. Karo tikimybė tuo didesnė, kuo didesnis nedarbas. Kažkodėl vienas pasiūlymų, kaip kovoti su nedarbu, irgi yra mažinti gimstamumą.
5. Karo tikimybė didėja, kai pradeda trūkti gamtos išteklių. Jeigu teisingai supratau, autoriai mano, kad ir čia gimstamumo ribojimas padėtų.

Neabejoju, kad knyga labai įdomi, ir galbūt kritiką vertėtų atidėti iki tol, kol ją perskaitysiu. Kol kas pasakysiu tik tiek, kad nežinau, ar knygoje siūloma mažinti imigracijos apribojimus ir skatinti prekybą, nors ir viena ir kita prisidėtų prie visų penkių problemų sprendimo.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą